Menu:


Realitní Kancelář PRES

Navigace:

úvod » aktuality

Aktuality

Jak koupit dům bez rizika

Byt nebo dům nekupujeme každý den, přitom však taková akce znamená pro většinu mladých lidí jedinou možnost získat bydlení. A protože koupě nemovitosti často znamená zadlužit se na dlouhé roky, je dobré znát hlavní zásady, které ochrání naše investice. 

Katastr nemovitostí: 
Před složením požadované částky je nejdůležitějším prvním krokem nahlédnutí do výpisu z katastru nemovitostí (včetně pozemkové mapy). Zde totiž zjistíme, zda nemovitost je v majetku jednoho nebo více vlastníků, případně zda nejsou vlastíky manželé. Jde o zajištění platnosti kupní smlouvy vč.respektování předkupního práva spoluvlastníků. 

Předkupní právo 
Když vlastník např. poloviny domu prodá svoji část a nenabídna ji předtím spoluvlastníkovi, může dojít až k neplatnosti kupní smlouvy( kupní smlouva je v takovém případě tzv.relativně platná, a to do chvíle, než se přihlásí spoluvlastník o své právo - toto riziko trvá tři roky.) 

Definice nemovitosti 
Prodávajícího požádáme, aby přesně definoval nemovitost, kterou kupujeme. To znamená, že podá informace o tom, v jakém je stavu a zda jsou k ní nějaké příslušenství, která nejsou uvedena v katastru (např. kůlna, garáž, dílna), pozemek si necháme vyznačit mezníky. 

Vlastnictví pozemku
Dále je důležité, zda stavba kterou kupujeme, nestojí na cizím pozemku, případně jek vypadá nájemní či jiná smlouva s vlastníkem pozemku.

Nabývací tituly 
Prodávající doloží, jak nemovitosti nabyl - např. kupní smlouva, rozhodnutí o dědictví. V případě nové stavby nebo rekonstrukce požadujeme projektovou dokumentaci a kolaudační rozhodnutí. A pokud chceme kupovat rozrstavěný objekt, požádáme ještě o stavební povolení. 

Územní plán 
Zajdeme na obecní nebo stavební úřad a požádáme o nahlédnutí do územního plánu. Potřebujeme vědět, zda se nebude v okolí domu stavět nebo výrazně měnit prostředí ( místo parku silnice, výstavba spalovny, skládky atd). 

Kupní smlouva 
V kupní smlouvě požadujeme uvést vše, co se týká domu, pozemku i přilehlých budouv včetně aktuálního stavu i případných věcných břemen. 

Peníze v úschově 
Peníze navydáme dříve, než bude změna vlastníka zapsána v katastru nemovitostí. Do této doby doporučujeme ponechat peníze v notářské úschově nebo na vázaném účtu v bance patřičné realitní kanceláře - jde o mechanismy k dostatečnému pokrytí zájmů obou stran: s částkou nemůže disponovat ani prodávající, ani kupující až do oboustraně dohodnutého termínu či splnění podmínek. Doporučujeme sjednat uvelnění peněz ve prospěch prodávajícího až po povolení vkladu nemovitosti do katastru nemovitostí listu nového vlastníka. Nedojde-li ke schválení vkladu, nic dramatického se nestane, peníze se vracejí kupujícímu. Složit celou částku hned při podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí je riskantní protože prodávající (zejména zakový, o jehož chování nemáme reference) může tento návrh kdykoli z katastru nemovitostístáhnout - než je vklad povolen a nový vlastník zapsán.


Menu kategorií: