Menu:


Realitní Kancelář PRES

Navigace:

úvod » právní služby

Právní a poradenské služby

Advokátní kancelář - právní služby

Občanské právo:

- Poskytujeme následující služby
- právní služby včetně poradenství
- sepis občanských smluv
- právní vztahy týkající se nemovitostí (převody vlastnictví, nájmy, zástavní práva, věcná břemena, úschovna peněz a listin)
- vymáhání pohledávek, návrhy na výkon rpzhodnutía exekucí, insolvenční návrhy
- náhrady škod, reklamace
- řešení dědických otázek
- zastupování v řízení před soudci, rozhodci a správními orgány (sepis žalob a ostatních podání)


Obchodní právo:


- Poskytujeme následují služby
- právní služby včetně poradenství
- příprava a sepis obchodněprávních smluv
- zastupování při obchodních jednáních
- obchodní a živnostenský rejstřík
- vymáhání pohledávek, návrhy na výkon rozhodnutí a exekuci
- obchodní společnosti (zakládání, změny zániky)
- soudní a mimosoudní řešení obchodních sporů
- insolvenční návrhy, přihlášky pohledávek v konkurzu, incidenční spory

Pracovní právo:


- Poskytujeme následující služby
- právní služby včetně poradenství
- příprava a sepis pracovněprávních smluv
- nárony z neplatnéhorozvázání pracovního poměru
- náhrada škody vyplívající z odpovědnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců
- soudní i mimosoudní řešení pracovněprávních sporů (sepis žalob a ostatních podání

Rodinné právo:


- Poskytujeme následující služby
- právní služby včetně poradenství
- zastupování při rozvodu manželství
- majetkové vztahy manželů, sepis smluv o vypořádání společného jmění manželů
- rodičovská práva k dětem, výživné

Trestní právo:


- Poskytujeme následující služby
- právní služby včetně poradenství
- sepis trestních oznámení
- sepisování dohod v rámci trestního řízení
- zastupování nezletilých podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže
- obhajoba v trestním řízení

Správní právo:


- poskytujeme následující služby
- právní služby včetně poradenství
- zastupování a vyřizování záležitostí před orgány veřejné správy
- zastupování v přestupkovém řízení
- zastupování v rámci správního soudnictví 

Menu kategorií: